Overeenkomst Gorcum Street Soccer Project / SNS

26 maart 2018

Figuur 1: v.l.n.r. Corné van Rosmalen (Gorinchem Beweegt), Sjim Vastbinder (SNS Bank), Els van Essen (SNS Bank) en Sjoerd Boons (Gorinchem Beweegt) met de nieuwe materialen die mogelijk gemaakt zijn door de SNS Bank.Het Gorcum Street Soccer project scoort ook komende jaren dankzij SNS Bank Gorinchem

Vrijdag 16 maart bekrachtigden de SNS Bank Gorinchem en Gorinchem Beweegt hun samenwerking voor de komende jaren voor het SNS Gorcum Street Soccer project. De SNS bank ondersteunt sinds 2016 het Gorcum Street Soccer project, waarbij jongeren de kans krijgen zich te ontwikkelen door het inzetten van sport als middel.

GORINCHEM – De SNS bank Gorinchem ondersteunt het in 2011 opgestarte, succesvolle Street Soccer project in Gorinchem nu twee jaar. Corné van Rosmalen, buurtsportcoach van Gorinchem Beweegt, vertelt; “De ondersteuning van de SNS bank heeft ons erg geholpen en voor een kwaliteitsimpuls van het project gezorgd. Dankzij deze steun hebben wij nieuw materiaal kunnen aanschaffen waardoor wekelijks 150 jongeren in de wijken kunnen sporten. Wij zijn erg blij dat de SNS Bank ook de komende jaren het project een warm hart toedraagt”.
SNS Gorcum Street Soccer
SNS Gorcum Street Soccer is een voetbalproject met een sociale gedachtegang. “Jongeren die anders in de wijk rondhangen, bieden wij nu een kans om bezig te zijn met sport. Respect, fairplay en eigen verantwoordelijkheid zijn speerpunten in het programma”, legt Van Rosmalen uit. Het concept werpt haar vruchten af, want deelnemers aan het SNS Gorcum Street Soccer project helpen mee met de organisatie van andere activiteiten in de wijk.
De wekelijkse Street Soccer activiteiten dragen bij aan de sociale ontwikkeling in de wijken. Daarnaast is er een samenwerking ontstaan met het in Gorinchem actieve jongerenwerk van The Mall. “Zo kunnen wij jongeren met een hulpvraag meteen helpen door ze te koppelen aan het jongerenwerk.”
SNS Bank Gorinchem
Els van Essen en Fijanke van Zon zijn vanuit de SNS Bank Gorinchem nauw betrokken bij het project. “Met SNS Gorinchem willen we bijdragen aan een maatschappij waarin mensen vol vertrouwen en optimisme kunnen leven. Waarin we samen de dingen doen die goed zijn voor een volgende generatie. Dat is waar wij aan willen bouwen. Daaronder verstaan we om iedereen, mens voor mens, te helpen op hun eigen manier financieel weerbaar te zijn.” Sjim Vastbinder vult aan “Gorcum Street Soccer en Gorinchem Beweegt zien wij als ontwikkelingen die in Gorinchem onmisbaar zijn. Wij kunnen hierbij helpen om de jeugd te laten sporten waardoor ze leren op te groeien. Daarnaast zetten we ons in om de financiële kennis van Nederland te verbeteren. Zodat iedereen meer inzicht heeft in zijn geldzaken en meer overzicht. Zo leren we kinderen omgaan met geld met het lesprogramma ‘Eurowijs’ en helpen we ouderen bij online bankieren met de workshop ‘Webwijs’.
Ieder jaar zullen Gorinchem Beweegt en de SNS Bank Gorinchem de samenwerking evalueren en kijken waar nog nieuwe kansen of verbeteringen liggen voor het project.”
Kijk voor het overzicht van de SNS Gorcum Street Soccer activiteiten op:
https://gorinchembeweegt.nl/ik-wil-mee-doen.