Contact

Voor vragen of meer informatie neem dan contact op via één van de bestuursleden:

Voorzitter: Michiel van Zanten voorzitter@proxsys-league.nl
Secretaris: Chamith van Vuuren secretaris@proxsys-league.nl
Penningmeester: Jaco Vonk penningmeester@proxsys-league.nl
Algemene zaken: Vincent Vlot media@proxsys-league.nl
Jeugdzaken: jeugd@proxsys-league.nl
Strafcommissie: Corné van Rosmalen en Chamith van Vuuren: strafcommissie@proxsys-league.nl

Volg ons op:

Facebook: https://nl-nl.facebook.com/zaalvoetbal.proxsysleague
Twitter: https://twitter.com/PROXSYSLeague
Instagram: Proxsys League

Reglement

SPELERS & SPELERSLIJSTEN

· Elke speler moet ingeschreven zijn bij het betreffende team om te mogen spelen. Speelt een niet ingeschreven speler, zal het betreffende team reglementair met 5-0 verliezen.

· De spelers die vermeld zijn op de spelerspas zijn de enige speelgerechtigde.

· Overschrijving is alleen mogelijk met goedkeuring van beide teamleiders.

· Spelers die deelnemen aan de PROXSYS-league (senioren) moeten minstens 15 jaar oud zijn.

· Voor iedere competitie moet de spelerslijst ingeleverd zijn voor 1 september.

· Op de lijst moeten minstens 8 en mogen maximaal 18 spelers vermeld zijn.

· Een inschrijving van 1 of meerdere spelers tijdens het seizoen kost € 5,- administratiekosten en dient 2 werkdagen voor een wedstrijd te worden ingediend. Een spoedaanvraag kost 10 euro (binnen twee werkdagen).

WEDSTRIJDEN

· Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de KNVB.

· Een coach op de bank tijdens de wedstrijden mag wel maar is niet verplicht.

· Elk team mag maximaal 5 spelers op de bank hebben tijdens elke wedstrijd. In totaal zijn er dus maximaal 10 spelers uit de selectie in de zaal aanwezig.

· De wedstrijden dienen op tijd te starten. Na het rustsignaal direct van speelhelft wisselen en startklaar staan voor de tweede helft. Na 5 minuten na aanvangstijd zal het team dat wél aanwezig is met 5-0 winnen. Er kan vriendschappelijk worden gespeeld totdat de volgende wedstrijd aanvangt volgens schema.

· Het wedstrijdformulier dient ingevuld te zijn bij de zaalwacht vóór de wedstrijd. Zo niet, dan wordt er in principe niet gespeeld.

· Indien een team niet kan spelen verliest het de wedstrijd met 5-0 en zal worden doorverwezen naar de strafcommissie.

· De teams die de eerste wedstrijd van de avond spelen dienen er zorg voor te dragen dat de doelen en banken op tijd klaar staan. De teams die de laatste wedstrijd van de avond spelen, dienen deze –direct na de wedstrijd– weer terug te plaatsen.

· Indien een team onreglementair niet op komt dagen verliest het de wedstrijd met 5-0 en betaalt men een boete van € 50,-. De strafcommissie zal beoordelen of er voor dit team punten in mindering zullen worden gebracht.

· Indien een team 2 maal in één seizoen niet op komt dagen volgt er een laatste waarschuwing. Bij de 3e keer volgt –onherroepelijk– uitsluiting van dat team uit de vereniging zonder teruggave van inschrijfgelden.

· Elk team dient een aanvoerder te hebben die herkenbaar is voor de scheidsrechter door middel van een aanvoerdersband.

· Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend.

· In het geval dat reserveshirts nodig zijn zorgt het in het programma eerstgenoemde team hiervoor. Bij de beheerdersbalie zijn overgooiers aanwezig.

· Aan het einde van de competitie is de nummer 1 van de A-poule algeheel kampioen. De regels omtrent promotie / degradatie en de
bekercompetitie staan elders in dit het reglement vermeld.

ZAALWACHT

· Het zaalwachtschema dient te worden afgewerkt zoals elders in het programmaboekje is opgenomen. Het vervullen van de zaalwacht is voor iedere ploeg een verplichting.

· Tegenover het niet nakomen van deze zaalwachtplicht staat, per avond, een boete van € 25, - en een officiële waarschuwing. Mogelijk zelfs 3 punten aftrek voor de desbetreffende ploeg. De strafcommissie zal hier in ieder geval apart een beslissing over nemen.

· De zaalwacht is voor de wedstrijd verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de materialen, voor het scorebord en de wedstrijdmap. Deze zijn te vinden in het kantoor van de beheerder.

· De zaalwacht controleert voor de wedstrijd de spelerslijst én gaat na of er geen spelers in het veld staan die niet speelgerechtigd zijn. Deze spelers zijn verplicht de zaal te verlaten.

· De zaalwacht is verantwoordelijk voor het vermelden van alle incidenten op het wedstrijdformulier. De strafcommissie zal deze verder afhandelen.

· Tevens is het de taak van de zaalwacht om de scheidsrechter bij te staan. Op deze manier staat hij er niet alleen voor!

· Het bijhouden van de doelpuntenmakers op het wedstrijdformulier voor het topscorers klassement, dit moet aan het einde van de wedstrijd kloppen.

· Het bijhouden van het krijgen van een gele kaart op het wedstrijdformulier. Dit dient te worden genoteerd achter de naam van de betrokkenen.

· Verwijzen van onbevoegden naar de tribune. De zaal is alleen toegankelijk voor de teams, de zaalwacht en de scheidsrechters.

· Verder is de zaalwacht verantwoordelijk voor de gehele zaal, dat betekent dat alles ordelijk verloopt, netjes blijft en dit team een aanspreekpunt is. Spreek teams aan op het opruimen van hun rommel.

· De zaalwacht is verantwoordelijk voor het retourneren van de wedstrijdbal na de laatste wedstrijd. Bij vermissing zal er een nieuwe bal gekocht worden op rekening van het team dat zaalwacht had.

STRAFFEN

· Het bestuur van Z.V.V. Oosterbliek behoudt zich het recht voor, om overtredingen ten opzichte van dit reglement te bestraffen.

· Het bestuur van de Z.V.V. Oosterbliek zal bij drie officiële waarschuwingen van eenzelfde team dit team onherroepelijk uitsluiten van de vereniging zonder teruggave van inschrijfgelden.

· De strafcommissie beslist over de strafmaat wanneer een speler definitief uit het veld gestuurd is door de scheidsrechter.

· Een speler die in totaal drie gele kaarten heeft verzameld zal onherroepelijk een wedstrijd worden geschorst voor de desbetreffende poule door de strafcommissie.

· De strafcommissie beslist over de strafmaat wanneer een speler 3 of meer gele kaarten heeft gekregen durende het gehele seizoen.

· Bij het definitief staken van een wedstrijd door de scheidsrechter, beslist de strafcommissie over het verdere verloop van de gestaakte wedstrijd en over de eventueel op te leggen straffen.

· De strafcommissie heeft het recht deelnemende teams boetes en puntenaftrek op te leggen.

· Het bestuur behoudt het recht om teams bij wangedrag direct uit de competitie te verwijderen, zonder recht op teruggave van inschrijfgelden ed.

· De aanvoerders / teamleiders dienen ervoor te zorgen dat de opgelegde straf wordt uitgevoerd.

FINANCIELE VERPLICHTINGEN

· Teams en spelers die voor aanvang van een nieuw seizoen en/of tijdens het huidige seizoen nog openstaande schulden hebben, zijn uitgesloten van deelname aan de PROXSYS-league, tot het moment dat deze schulden zijn voldaan.

· Bedragen die zijn opgelegd door de strafcommissie, dienen binnen een week na oplegging te zijn overgemaakt aan de vereniging.

· Met het indienen van de spelerslijst verklaart men akkoord te gaan met de inhoud van dit reglement.

· Aan het einde van de competitie tellen de behaalde wedstrijdpunten. Bij een gelijk resultaat wordt gekeken naar het doelsaldo en pas daarna naar het onderling resultaat.

· Aan het einde van de competitie zal er een prijsuitreiking plaatsvinden. Deze uitreiking valt samen met de finale-avond van de bekerfinale.

· De teamleiders dienen ervoor te zorgen dat alle spelers van ´zijn of haar´ team op de hoogte zijn van dit reglement.

· IN GEVALLEN WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET, BESLIST HET BESTUUR VAN Z.V.V. OOSTERBLIEK.